MUDr. Marta Bodnárová, praktický lekár pre deti a dorast